سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود راهنمای تشکیل مجامع شرکت تعاونی

محصول پیش رو راهنمای تشکیل مجامع شرکت تعاونی همراه با آئین نامه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و … شرکت های تعاونی همراه با الزامات قانونی مربوطه می باشد.این راهنمای توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تدوین و در آن وظایف قانونی هر یک از مجامع و نحوه برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص امور جاری شرکت بیان شده است.این نسخه مصوب ۹ خرداد سال ۱۳۸۷ و آخرین نگارش موجود می باشد که جهت استفاده شما همراهان گرامی در سایت ثبت آتیه جهت دانلود قرار داده شده است. موفق باشید    

مجموعه انــواع صورتجلسه تغییرات در شرکت هــای تعاونی همــــراه با راهنمــای نگـــارش و تنظیم

نقل و انتقال سهام

خرید و فروش سهام

تغییر نام شرکت

انتخاب اسم جدید

تغییر محل شرکت

جابه جایی دفتر شرکت

افزایش سرمایه

همراه با ورود عضو جدید

کاهش سرمایه

خروج سهامداران

تصویب صورت های مالی

ترازنامه،سود و زیان و ...

انتخاب هیات مدیره

تعیین اعضا هیات مدیره

انتخاب یا تغییر بازرسین

بازرس اصلی و علی البدل

تغییر موضوع فعالیت

اصلاح فعالیت شرکت

مجمع عمومی سالانه

مجمع سهامداران

تغییر روزنامه رسمی

تغییر روزنامه انتشار آگهی

تغییر مدیرعامل

انتخاب یا عزل مدیرعامل

توسط
تومان