سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ابطال کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به دو صورت اختیاری و اجباری می تواند باطل و از درجه اعتبار ساقط شود.

ابطال اختیاری کارت بازرگانی:

هرگاه هر شخص حقیقی و یا حقوقی از داشتن کارت بازرگانی با حضور در اتاق بازرگانی و ارائه درخواست و برخی مدارک انصراف دهد اقدام به ابطال کارت بازرگانی بصورت اختیاری نموده است.

ابطال اجباری کارت بازرگانی:

در صورت مشخص شدن برخی از تخلفات در زمان صدور کارت بازرگانی مانند ارائه اطلاعات خلاف واقع و یا نداشتن برخی از شرایط لازم و یا با اثبات عوامل حقوقی خلاف مقررات کارت بازرگانی مانند سو استفاده و یا قاچاق کالا مشمول ابطال اجباری خواهد شد. در نظر داشته باشید که هر گاه کارت بازرگانی بر اساس اسناد منتشر شده و اثبات این موضوع به صورت اجباری باطل شود ممکن است بنا بر دلایل اثبات شده تبعاتی را هم برای دارنده کارت مانند پرداخت خسارت های سنگین، زندانی و یا محکومیت به دنبال داشته باشد.

روش ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگانی مراجعه ومدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روی آن مراتب را دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

  • ۲ نسخه تقاضای شرکت
  • گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی اصل و کپی آن
  • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ۲ نسخه اصل
  • صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر انحلال شرکت
  • تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت
  • اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم

تذکر ۱ – اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند. به هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذکر ۲ – کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذکر ۳ – در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه کثیرالانتشار کافی است .

تذکر ۴ – در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد.

کلیدواژه : کارت بازرگانی
توسط
تومان