شرکت های تعاونی

همکاری گروهی،منافع مشترک

جدیدترین محصولات

نقل و انتقال سهام

خرید و فروش سهام

تغییر نام شرکت

انتخاب اسم جدید

تغییر محل شرکت

جابه جایی دفتر شرکت

افزایش سرمایه

همراه با ورود عضو جدید

کاهش سرمایه

خروج سهامداران

تصویب صورت های مالی

ترازنامه،سود و زیان و ...

انتخاب هیات مدیره

تعیین اعضا هیات مدیره

انتخاب یا تغییر بازرسین

بازرس اصلی و علی البدل

تغییر موضوع فعالیت

اصلاح فعالیت شرکت

مجمع عمومی سالانه

مجمع سهامداران

تغییر روزنامه رسمی

تغییر روزنامه انتشار آگهی

تغییر مدیرعامل

انتخاب یا عزل مدیرعامل

راه های ارتباطی

با ثبت آتیه همراه باشید…

اطلاعات تماس

ایمیل : sabteatie@yahoo.com
تلفن: ۰۹۱۵۶۵۶۲۶۴۰

آدرس: مشهد زاوه خیابان استاد صاحبکار

فرم تماس

اشتراک خبرنامه