سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انحلال شرکت های تعاونی

انحلال شرکت های تعاونی

انحلال یعنی پایان دادن به عمر قانونی یک شرکت که ممکن است به یک از دلایل زیر اتفاق بیافتد:

۱٫تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
۲٫ کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
۳٫ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
۴٫ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ؛
۵٫ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
۶٫ ورشکستگی .

انحلال شرکت تعاونی، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. این مجمع می تواند در صورت نیاز نسبت به انحلال شرکت تصمیم گیری نماید. از جمله موضوعاتی که ممکن است موجب انحلال شرکت شود، کاهش سرمایه است تا حدی که ادامه فعالیت تعاونی ممکن نباشد یا وجود حوادث غیرقابل پیش بینی  که ادامه فعالیت تعاونی را غیرممکن سازد. در انحلال تعاونی بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مواردی مانند وجود مجوز،امتیاز یا دارایی های دولتی در اختیار شرکت از جمله اراضی ملی و … باید از وزارت تعاون مجوز انحلال گرفته شود .

پس از تصویب انحلال در مجمع عمومی فوق العاده،شرکت یک ماه فرصت دارد نسبت به تعیین هیات تصفیه اقدام و عملیات تصفیه را آغاز نماید.در طول این مدت تا انتهای عملیات تصفیه عبارت ” در حال تصفیه “به دنبال نام شرکت ذکر و همچنین نام مدیران تصفیه می بایست در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی قید شود همچنین تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است.

تصفیه عبارت است از انجام امور مربوط به شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل شده، به شرح ذیل :
– خاتمه دادن به کارهای جاری ؛
– اجرای تعهدات موجود ؛
– وصول مطالبات ؛
– تعیین بدهی ها ؛
– تقسیم دارایی

انتخاب هیات تصفیه در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت می گیرد.این هیات مرکب از سه عضو با سمت های رئیس هیئت تصفیه،نائب رئیس و منشی می باشد هیئت تصفیه می تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود تقسیم نماید یا یکی از اعضای هیئت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه های هیئت تعیین کند.مدت تصدی این هیئت دو سال بوده  و در صورت نیاز به تمدید می بایست در مجمع تصمیم گیری مجدد گردد

پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون، دارایی شرکت یا اتحادیه تعاونی، بدواَ برای بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به اعضای تعاونی به مصرف می رسد و مازاد به نسبت سهام بین اعضا تقسیم می شود. هیئت تصفیه مکلف است ظزف یک ماه پس از ختم تصفیه ، پایان یافتن آن را به مرجع ثبت مربوط اعلام کند.
دفاتر و اسناد و مدارک شرکت یا اتحادیه تعاونی تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند، به این منظور هیئت تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت مربوط، دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت تحویل دهد تا در آنجا نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی نفع در دسترس باشد

جهت دانلود صورتجلسات مورد نیاز انحلال شرکت تعاونی روی عبارت دانـلود کلیک نمایید.

کلیدواژه : انحلالتعاونی
توسط
تومان